tiedoite

Sunnuntai 12.8.2018 klo 20:06

KIVIVARAN ERÄMIEHET TIEDOITE 1 / 2019

Yhdistyksen kokous pidettiin 10.02.2019. Paikalla oli kymmenen jäsentä

Kokouksessa sovittiin ja päätettiin mm seuraavaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Salmi, sihteeriksi Pertti Mulari

ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jyry Viljola ja Asko Hottinen

Luettiin toiminnantarkastajan lausunto v 2018 ja myönnettiin vastuuvapaus

tilivelvollisille

Johtokunta jatkaa entisessä kokoonpanossa pj Timo Salmi, sihteeri Pertti Mulari,

muut jäsenet Jukka Parviainen, Hannu Välijoki , Jyry Viljola ja Martti Ohtonen

Toiminnantarkastajana jatkaa Asko Kettunen

Hyväksyttiin tomintakertomus v 2018 ja toimintasuunnitelma v 2019

Jäsenmaksut entiset 65 e ja liittyminen 250 e, vapaaehtoinen talkoo maksu 32,50 e

Talkoomaksu koskee lähinnä niitä, jotka käyttävät palveluja, mutta eivät pääse talkoisiin

Yhdistykseen hyväksyttiin uutena jäsenenä Iina Airaksinen

Pilkkitapahtumaa suunniteltiin alustavasti Jamalilahdelle 30.03.

Aika ja paikka täsmentyy kevään mittaan.

Päätettiin luopua kisasta Jongunjokelaisia vastaan.

ALLA JÄSENMAKSU

tilinumero FI52 5343 0720 0269 67


viite 20022

eräpäivä 28.02KIVIVAARAN ERÄMIEHET TIEDOITE 2 / 2018

Tere!

Seuran kokous pidettiin Välilammella 12.08, paikalla 10 jäsentä.

Puheenjohtajana toimi Timo Salmi, sihteerinä Pertti Mulari, pöytäkirjan

tarkastajiksi valittiin Jukka Parviainen ja Janne Kakkinen

Kokouksessa sovittiin mm seuraavaa.

Riistakiintiöt pidettiin entisellään, metso 8 p, teeri ja pyy 3 p, jänis ja

vesilinnut 1 p.

Kanalintujen osuus 15 p, metso 1 kpl / jäsen, mutta vieras voi ampua

yhden metson ylimääräisenä, muutoin vieraan saaliit isännän kiintiöstä

Vieraskorttien hintoja vähän kevennettiin.

1 vrk 15 e, 3vrk 40 e, jonka jälkeen seuraavat vrkt 10 e vrk.

Vesilintu ja jänis 10 e vrk, viikko 50 e, majava 20 e viikko.

Kämppämaksuihin myös muutosta, ensimmäiset 3 vrk 10 e vuorokausi , sitä

seuraavat 5 e /vrk.

Vieraskortteja myy Kahvila Annukka ja kortin voi maksaa myös nettima-

ksuna. Tilinumero löytyy myös kotisivuilta hallitusosiosta.

Hirveä metsästetään, seuralla on 2 hirveä ja yhteisluvassa yhteensä 5

Porukkaan uudet halukkaat ilmoittautukaa allekirjoittaneelle, viime

vuonna mukana olleet ovat automaattisesti seurueessa.

Kämppää kunnostellaan myös tarpeen mukaan

Suoritettu myös ns ”kevyt riistalaskenta”, jonka tulos vahvistaa kanali-

ntu poikueitten onnistuneen hyvin, sääli että pesivä kanta oli niin pieni.

Mutta parenpaan päin mennään. Kolmiolaskennan tulokset löytyy oma-

riistasta.

Muutamia jäsenmaksuja vielä maksamatta, hoitakaa ennen metsästys-

kauden alkua.

Tiedoite on tallenettu myös kotisivuille blogi sivuille.

Seuraan hyväksyttiin uutena jäsenenä Sami Nylund Vantaalta.

Kommentoi kirjoitusta.